Regulamin oferty promocyjnej Pepsi i TOM „Kup bilet TOM online i skorzystaj z 20% zniżki na zestaw lunchowy”

  1. Regulamin określa zasady korzystania z oferty rabatowej dla posiadaczy biletów TOM zakupionych online.
  2. Organizatorami akcji są: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” sp. z o.o. z siedzibą w Uniejowie, przy ul. Polnej 37, 99-210 Uniejów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000080411, posiadająca numer NIP: 6680010086 oraz posiadająca numer REGON: 310161430, zwana w dalszej części regulaminu „TERMAMI”; Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z. o. o., z siedzibą pod adresem: 94-303 Łódź, Konstantynowska 8/10, działająca na podstawie wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000624225, o kapitale zakładowym 147.541.000,00 zł w całości wniesionym, posiadająca NIP 727-280-03-10 oraz REGON 364088428, zwana w dalszej części „ORIENTARIUM”;  MANDORIA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie, ul. Miasto Mody 2, 95-030 Rzgów, REGON: 52050977000000 posiadającą numer NIP: 7282857228, wpisana do Krajowego rejestru Sądowego — Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi — Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 0000934830 zwana w dalszej części umowy „MANDORIĄ”.
  3. Oferta rabatowa „Kup bilet TOM online i skorzystaj z 20% zniżki na zestaw lunchowy” obowiązuje wyłącznie w wybranych punktach gastronomicznych na wskazane zestawy lunchowe, w skład których wchodzi danie + napój 0,5l + Cheetos 85g:
  4. TERMY: zestaw lunchowy z pizzą
  5. ORIENTARIUM: Restauracja Pora Karmienia, Pizza Lovers, Orient express, Haps naleśniki i coś więcej, Żyrafka cafe, Zapiekanarium, Ice Blue Cafe, House of sushi, Panda sandwich, Tłusty śledź
  6. MANDORIA: We Młynie
  7. Z oferty rabatowej mogą korzystać wyłącznie posiadacze biletu TOM zakupionego online.
  8. Oferta rabatowa obowiązuje dla biletów zakupionych w terminie 15.08.2022 – 15.09.2022 r.
  9. Możliwość skorzystania z oferty rabatowej uzależniona jest ponadto od oferty produktowej dostępnej w danej restauracji.
  10. Skorzystanie z oferty rabatowej wymaga okazania pracownikowi punktu gastronomicznego biletu TOM zakupionego online (w postaci elektronicznej na urządzeniu mobilnym lub w formie wydrukowanej).
  11. Z oferty rabatowej można skorzystać składając zamówienie przy kasie.
  12. Z oferty rabatowej można skorzystać więcej niż jeden raz.
  13. Obowiązujące ceny i oferta produktowa podane są w cenniku dostępnym w punktach gastronomicznych.
  14. Regulamin obowiązuje od 15.08.2022 r.